11

MOST COMMENTED

ว่าด้วยเรื่องชิปกล่อง Android Box ต่างๆ

ว่าจะเขียนบทความนี้มานานแล้วแต่หาเวลาไมไ่ด้เลยระยะหลังๆมานี้กล่อง  Android Box เป็นที่นิยมมากขึ้นอาจจะเพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาไปได้เร็ว เน็ตราคาถูก กระแสการบริโภคสื่อจากอินเตอร์เน็ตมาไวขึ้นการเสพคอนเทนต์ต่างๆ แน่นอนถ้าให้ดูแบบสบายตาก็คงต้องดูกันบนทีวีจอใหญ่...

HOT NEWS