บริษัท Unmetric  เป็นบริษัทวิเคราะห์และเฝ้าติดตามการทำตลาดของเหล่าแบนด์ต่างๆ ในโลกโซเชียลซึ่งมีการพัฒนาสื่อต่างๆ ออกมาโดยที่อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปทีึ่การขายสินค้าอย่างเดียว แต่เป็นการตอกย้ำในแบนด์ขององค์กรนั้นๆ ซึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีโดยในปี 2015 ทางบริษัท Unmetric ได้จัดลำดับสื่อมีเดียที่ได้คะแนนจากการตอบรับทั้งผู้ชมและการติดตามในโลกโซเซียลต่างๆ ในแต่ละเดือนดังนี้ (ที่น่าสนใจคือมีของไทยติดไปด้วย)

เดือน มกราคม
ลูกชายคนกวาดขยะ Garbage Man (Official HD): ไทยประกันชีวิต Thai Life Insurance

There Will Be Haters feat. Suárez, Bale, James and Benzema — adidas Football

https://www.youtube.com/watch?v=UNiGSf2Sy30

เดือน กุมภาพันธ์

Android: Friends Furever

https://www.youtube.com/watch?v=vnVuqfXohxc

เดือน เมษายน

Dove Choose Beautiful | Women all over the world make a choice

เดือน พฤษภาคม

Coca-Cola, “Choose to Smile”

https://www.youtube.com/watch?v=839sF-RdvcI