ตอนนี้เว็บไซต์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมีการนำเสนอบทความเกี่ยวกับ Starshade กันมากเลย หลายท่านอาจะสงสัยว่าเจ้า Starshade คืออะไร จริงๆมันคือโครงการที่กำลังมีการทดสอบและได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือการนำวัสดุที่มีลักษณะเป็นแฉกๆ มาบังไวที่หน้ากล้องเพื่อจะถ่ายภาพไปยังดาวฤกษ์เพื่อลดแสงจ้า แต่ขณะเดียวกันก็จะทำให้สามารถมองดูดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เคียง หรือมีลักษณะคล้ายโลกของเราที่ไม่ไกล และไม่ใกล้ดวกอาทิตย์มากไปจนทำให้ระบบนิเวศเอื้อต่อการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการทดสอบในทะเลทรายเนวาดาได้ผลเป็นที่พอใจมาก จึงมีโครงการที่จะนำเทคนิคนี้ไปใช้จริงบนอวกาศกับกล้องตัวใหม่ที่กำลังจะส่งขึ้นไปเร็วๆนี้