ตัวยานได้ถูกปล่อยออกมาจากสถานีอวกาศนี้สร้างขึ้นโดย Japanese space agency (JAXA) ได้ล้มเหลวในการขยายสายเคเบิลที่ควรจะยืดออกมาที่ประมาณ 700 เมตรเพื่อจะทำทดสอบในการลากจูงเศษขยะอวกาศที่นับวันจะมีมากมายและสร้างความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยที่อาจจะวิ่งเข้ามาชนสถานีอวกาศได้ เนื่องจากเศษขยะอวกาศเหล่านี้โคจรรอบโลกเราด้วยเร็วเทียบเท่ากระสุนปืนบนโลก ดังนั้นถ้าเกิดมันวิ่งมาชนกับกับสถานีอวกาศ หรือดาวเทียมต่างๆ ก็จะเกิดการสูญเป็นอย่างมาก คากการณ์ว่าจะมีเศษชิ้นส่วนขยะอวกาศมากว่า 18000 ชิ้นที่ขนาดใหญ่กว่า 10 cm 

หลักการก็คือตัวยานจะโยงสายเคเบิลไปจับเศษชิ้นส่วนขยะอวกาศแล้วลากจูงลงไปให้ถูกเผาไหม้ในชิ้นบรรยากาศ ซึ่งจะมันถูกเผาโดยไม่มีชิ้นส่วนเหลือตกลงมายังพื้นโลก

อีกกรณีหนึ่งก็คือเวลายานส่งเสบียงมาให้ลูกเรือบนสถานีอวกาศ เมื่อขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์หมดแล้วก็จะนำขยะก่อนหน้าบรรจุกลับไปแล้วลากลงไปเผาในชั้นบรรยากาศ การทดสอบดันไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ นักวิทยาศาสตร์ JAXA ได้กล่าวว่าพวกเขาจะยังคงพยายามที่จะส่งคำสั่งไปกลไก แต่พวกเขามีเวลาน้อยมากที่จะแก้ไขปัญหา

4 ความคิดเห็น

Comments are closed.