มีรายงานจาก NASA’s Office of Inspector General (OIG) เรื่องภารกิจสำรวจดาวอังคารกับยานแลนด์โรเวอร์คันใหม่อาจจะต้องชะลอโครงการออกไป

ในรายงานระบุว่าผู้จัดการโครงการสำรวจดาวอังคารปี 2020 ที่มีมูลค่า 2.4 พันล้านดอลล่าสหรัฐ กับการเก็บรวบรวมตัวอย่างจากดาวอังคารกลับมายังโลกยังสามารถทันกำหนดการณ์ที่ว่างไว้ได้  แต่ปัญหาทางเทคนิคและงบประมาณสนับสนุนจากประเทศคู่ค้าอาจจะทำให้โครงการณ์ล้มได้

ปัญหาใหญ่ในขณะนี้คือระบบการสุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการรวบรวมและจัดเก็บตัวอย่างหินและดินบนดาวอังคารกลับมายังโลก ระบบที่เป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติภารกิจมีเทคโนโลยีที่สำคัญหลายอย่างที่ดูจะซับซ้อนกว่าที่วางแผนไว้ ส่วนประกอบในการพัฒนายานแลนด์โรเวอร์ที่ซับซ้อนมากมีความล่าช้าในขั้นตอนพัฒนา

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.