ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางไปในอวกาศของมนุษย์ เรามีคำถามต่างๆเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอวกาศ ณ ตอนนั้นเรายังไม่แน่ใจกันเลยว่ามนุษย์จะสามารถกินอาหารในอวกาศได้หรือไม่ แต่มาถึงปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าในด้านต่างๆได้นำเรามาสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้น อย่างเช่นข้อสงสัยที่ว่า “เกิดอะไรขึ้นกับสมองของเราเมื่อเราอยู่ในอวกาศ?” ซึ่งนี่คือสิ่งที่นักวิจัยจาก  University of Michigan ต้องการจะรู้หลังจากที่ได้ทำการทดลองสแกนสมองกับนักบินอวกาศจำนวนหนึ่ง

โดยการศึกษานี้ใช้วิธีการสแกนสมองของนักบินอวกาศทั้งหมด 26 คนด้วยเครื่อง MRI โดย12คน อาศัยอยู่ในอวกาศเป็นเวลาเพียงแค่ 2 สัปดาห์ในกระสวยอวกาศและกลับมาหลังจากภาระกิจถูกยกเลิก อีก 14 คนอาศัยอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลาเกือบ 6 เดือน ซึ่งผลออกมาเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ผู้เข้าร่วมทดลองทุกคนประสบกับการเพิ่มขึ้นและลดลงของ เนื้อสมองสีเทาหรือ Gray matter ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของสมอง โดยผลกระทบที่เกิดนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คนๆนั้นอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบไร้น้ำหนัก

จากการที่ทีมวิจัยพบการสูญเสียของเนื้อเยื่อสมองชั้น Gray matter ในอาสาสมัครทุกคน นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า Microgravity หรือ สภาพที่แรงดึงดูดมีค่าน้อยมากหรือสภาพที่แรงดึงดูดไม่มีผลต่อวัตถุ สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ได้ โดยเมื่อปราศจากการดึงจากแรงโน้มถ่วง น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังที่ปกติจะไหลเวียนรอบๆสมองและไขสันหลังนั้นจะไปรวมอยู่ด้านบนและไม่ไหลลงมายังไขสันหลังที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งอาจะทำให้เกิดการบวมและการเปลี่ยนของความหนาแน่นในสมองที่เกิดจากแรงดันของน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังได้

นอกจากนี้ ทีมจาก  University of Michigan พบมีการขยายตัวของ Gray matter ในบางส่วน ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการใช้ชีวิตในอวกาศและการที่สมองปรับตัวเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านั้น โดยส่วนของสมองที่ใช้ในการควบคุมและประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสพบว่ามีการเจริญเติบโตขึ้น แม้กระทั่งคนที่อาศัยอยู่ในอวกาศเพียงช่วงเวลาสั้นๆ โดยนักวิจัยคาดว่าเกิดจากการที่สมองมีการเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายในสภาพไร้น้ำหนัก

การศึกษานี้ไม่ได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสมองนี้มีผลให้เกิดการทำงานที่แตกต่างจริงๆหรือไม่ โดยอาจจะต้องทำการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการเดินทางในอวกาศ ซึ่งน่าจะเป็นการศึกษาในขั้นต่อไป นอกจากนี้นักวิจัยยังต้องการทราบอีกด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนี้จะมีผลแบบถาวรหรือไม่ หรือผลกระทบจะค่อยๆลดลงหลังจากกลับมาอยู่บนโลก ซึ่งเป็นคำถามที่เราต้องค่อยๆหาคำตอบกันต่อไป

การที่เราเข้าใจเกี่ยวกับสมองของนักบินอวกาศมากขึ้นนี้ สามารถช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการค้นพบว่าความยืดหยุ่นหรือความสามารถในการปรับตัวของสมองนั้นทำงานอย่างไร ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อการรักษาโรคทางประสาทวิทยาบนโลกของเราในอนาคตอีกด้วย

ที่มา: https://www.extremetech.com/extreme/243766-brains-astronauts-change-spaceflight

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.