ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ The Times นักฟิสิกส์ทฤษฏีชื่อดัง Stephen Hawking ได้ย้ำถึงการที่มนุษย์จะต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามต่างๆ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก การมาของ AI(Artificial Intelligence) และ การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

เขาได้เตือนว่ามนุษย์กำลังเข้าใกล้หรือมีแนวโน้มที่จะถูกรุกรานจากผลของความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอีก 1000 ปีข้างหน้า เขากล่าวว่า ตั้งแต่อารยธรรมได้เริ่มต้นขึ้น การรุกรานนั้นมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพ ผู้ที่แข่งแกร่งเท่านั้นจึงจะอยู่รอดตามทฤษฎีวิวัฒนาการของ Darwin  แต่ปัุจจุบันนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนารุดหน้าไปอย่างมาก ซึ่งมองเห็นแนวโน้มที่อาจจะนำไปสู่จุดๆหนึ่งที่ทำให้เกิดการทำลายล้างมนุษยชาติด้วยนิวเคลียร์หรือสงครามชีวภาพก็เป็นได้

แล้วเราจะรับมือหรือมีวิธีแก้ไขสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านี้ได้อย่างไร? ซึ่ง Hawking ก็ได้ให้คำตอบไว้ว่า อาจจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานควบคุม ในรูปแบบของรัฐบาลโลกเพื่อตั้งข้อกำหนดต่างๆร่วมกัน ซึ่งดูเหมือนว่าโลกของเราอาจจะกลายเป็นโลกของเผด็จการ แต่เขาก็ยังมีความเชื่อว่าเผ่าพันธ์ุมนุษย์จะลุกขึ้นมาเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้จนได้

ก่อนหน้านี้เขาก็เคยออกมาเตือนว่า การกำเนิดขึ้นของ AI (artificial intelligence) นั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นกับมนุษยชาติ และอาจจะนำไปสู่ความร้ายแรงที่อัตรายกว่าอาวุธนิวเคลียร์เสียอีกด้วย

ที่มา: mashable.com

5 ความคิดเห็น

Comments are closed.