มีการคาดการว่าสถานีอวกาศ Tiangong-1 ซึ่งเป็นสถานีอวกาศแรกของประเทศจีน  จะกลับสู่โลกระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2561 นี้ หลังจากที่ทีมงานเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าขณะนี้สถานีอวกาศ Tiangong-1 ได้ขาดการติดต่อกับสถานีควบคุมภาคพื้นดินทำให้ไม่สามารถควบคุมการตกได้

Tiangong นั้นแปลว่า ตำหนักสวรรค์ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 โคจรรอบโลกที่ความสูงจากพื้นดินประมาณ 217 ไมล์ (350 กิโลเมตร) ต่ำกว่าสถานีอวกาศนานาชาติที่มีความสูงเฉลี่ย 250 ไมล์ (400 กม.) Tiangong-1 มีน้ำหนักขนาด 9.4 ตัน (8.5 เมตริกตัน) มีความยาวประมาณ 34 ฟุต ยาว 11 ฟุต (10.4 เมตร x 3.4 เมตร) ปริมาตรภายใน 530 ลูกบาศก์ฟุต (15 ลูกบาศก์เมตร)

Tiangong-1 ประกอบด้วยสององค์ประกอบคือ “โมดูลทรัพยากร” ซึ่งประกอบไปด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์และส่วนของระบบขับเคลื่อน “โมดูลห้องทดลอง” ส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องแล็ปการทดลองงานทางวิทยาศาสตร์และที่พักของนักบินอวกาศ ซึ่งจะมีสองเตียงและอุปกรณ์ออกกำลังกายบางอย่าง แต่ไม่มีห้องน้ำหรือห้องครัว

การนำยานอวกาศเข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศครั้งแรกในอวกาศของจีนเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เมื่อยานยนต์ที่เรียกว่า Shenzhou-8 เข้าเชื่อมต่อกับ Tiangong-1 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในขณะนั้นมีลูกเรือ 2 คนขึ้นไปปฏิบัติการในห้องแล็ป   ต่อมา Shenzhou-9 ก็ได้เดินทางจากโลกขึ้นไปเชื่อมต่อในเดือนมิถุนายน 2012 และ Shenzhou-10 ในเดือนมิถุนายน 2013 ทั้ง Shenzhou-9 และ Shenzhou-10 มีลูกเรือสามคนและภารกิจนี้ใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์

ทำไม Tiangong-1 จึงตกลงมาจากอวกาศ?

จริงๆ แล้ว Tiangong-1 ถูกออกแบบมาเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเพียงสองปีและการเชื่อมต่อของยานอวกาศ Shenzhou-10 เป็นการสิ้นสุดการใช้งานของแล็บอวกาศ Tiangong-1 ในขั้นต้นเจ้าหน้าที่จีนได้กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะยกเลิกการโคจรของ Tiangong-1 ในรูปแบบที่ควบคุมได้โดยจะใช้เครื่องผลักดันของยานเพื่อนำมันเข้าไปในบรรยากาศของโลก แต่ในเดือนมีนาคม พ. ศ. 2559 ประเทศจีนประกาศว่า Tiangong-1 ได้หยุดส่งข้อมูลกลับไปสถานีควบคุมภาคพื้นดินทำให้ไม่สามารถคบวคุมการกลับสู่ชั้นบรรยากาศของโลกตามที่กำหนดได้

Tiangong-1 นั้นไม่ใช่ยานหรือสถานีอวกาศที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยตกลงมาจากฟากฟ้า ในเดือนกรกฏาคม 2522 สถานีอวกาศสกายแล็ปขนาด 85 ตันของนาซาก็ตกสู่ในมหาสมุทรอินเดียทางตะวันนตกออสเตรเลีย เป็นข่าวใหญ่ครึกโครมเลยทีเดียวในสมัยนั้น และในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 ยาน Salyut 7 ของสหภาพโซเวียตขนาด 22 ตัน ก็เกิดการชนกันใขณะที่กำลังเชื่อมต่อกับยานอวกาศ Cosmos 1686 ขนาด 22 ตันเช่นกันแล้วตกลงสู่โลก  แต่ที่ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นสถานีอวกาศ Mir ของรัสเซียที่มีขนาดประมาณ 140 ตันที่กลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อเดือนมีนาคม 2544

Tiangong-1 จะตกลงสู่พื้นโลกที่ไหน?

การตกลงของ Tiangong-1 นั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดวงโคจรซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างละติจูด 43 องศาเหนือและ 43 องศาใต้เป็นแนวกว้างของโลกที่ทอดยาวจากชายแดน South Dakota-Nebraska ไปจนถึงรัฐแทสเมเนีย

แผนที่แสดงพื้นที่ระหว่างละติจูด 42.8 องศาเหนือและ 42.8 องศาใต้ (สีเขียว) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ Tiangong-1 จะสามารถตกลงไปได้ กราฟด้านซ้ายแสดงความหนาแน่นของประชากร

ชิ้นส่วนส่วนใหญ่ของ Tiangong-1 จะแตกสลายและเผาผลาญในชั้นบรรยากาศของโลก แต่บางส่วนของชิ้นส่วนที่แข็งกว่าส่วนอื่นของห้องแล็บอาจจะยังเผาไหม้ไม่หมดจึงมีโอกาสตกมาสู่พื้นโลกได้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเศษซากนี้อาจตกลงสู่มหาสมุทรซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70% ของพื้นผิวโลก โอกาสที่ชิ้นส่วนของ Tiangong-1 จะตกใส่แหล่งที่อยู่อาศัยมีน้อยกว่า 1 ใน 1000000000000  แต่ถ้าเกิดมีใครไปพบเจอชิ้นส่วนที่ลุกไหม้ไม่หมดตกลงมาและยังมีควันที่เกิดจากการเผาไหม้อยู่อย่าเพิ่งเข้าไปใกล้หรือสัมผัสเพราะท่านอาจจะสูดควันพิษที่มีอันตรายเข้าไป

ภาพบนแสดงแนวพื้นที่กรณีที่ชิ้นส่วนของ Tiangong-1 ที่เผาไหม้ไม่หมดจะตกสู่โลกตามยาว

ชิ้นส่วนของ Tiangong-1 ที่ตกสู่พื้นโลกโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ที่ตกจะอยู่ในที่ของใครก็ตาม ชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านั้นอยู่ในครอบครองของจีนจนกว่ารัฐบาลจีนจะยกเลิกการเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน ดังนั้นกรณีที่ตกลงแล้วไปทำลายทรัพย์สินของใครก็สามารถฟ้องร้องกับทางรัฐบาลจีนเพื่อเรียกค่าเสียหายได้เพราะถือว่าเกิดความเสียหายจากทรัพย์สินของจีน