ฮีเลียมไฮไดรด์ไอออนซึ่งคาดกันว่าเป็นโมเลกุลชนิดแรกที่ก่อตัวขึ้นในเอกภพในที่สุดก็ถูกพบในอวกาศ โมเลกุลที่มีประจุเหล่านี้แต่ละตัวเกิดจากอะตอมฮีเลียมที่เป็นกลางและอะตอมไฮโดรเจนที่มีประจุบวก เกิดขึ้นครั้งแรกภายในช่วงเวลาประมาณ 100,000 ปีหลังจากบิกแบง เมื่อก่อนนั้นเอกภพประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเกือบทั้งหมดและฮีเลียมไฮไดรด์เป็นโมเลกุลเดียวที่องค์ประกอบทั้งสองนี้สามารถสร้างขึ้นได้เมื่อชนกัน

แม้ว่านักวิจัยจะเห็นฮีเลียมไฮไดรด์ไอออนในห้องแล็บแต่โมเลกุลเหล่านี้ไม่เคยถูกตรวจพบในอวกาศมาก่อนเลย การค้นพบฮีเลียมไฮไดรด์ในเนบิวลาใกล้เคียงครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จหลังจากการค้นหาโมเลกุลเหล่านี้มานานหลายทศวรรษ และช่วยยืนยันความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบเคมีในจักรวาลที่กำเนิดใหม่ซึ่งนักวิจัยได้นำเสนอรายงานทางออนไลน์เมื่อ 17 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากในเดือนพฤษภาคม 2559 หอสังเกตการณ์ทางอากาศสตราโตสเฟียร์ทางดาราศาสตร์อินฟราเรดตั้งข้อสังเกตว่าเนบิวลาที่ห่างออกไป 3,000 ปีแสงที่เรียกว่า NGC 7027 ได้มีบางสิ่งของดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์ที่ยุบตัวลงกลายเป็นดาวแคระขาวเมื่อประมาณ 600 ปีถูกพัดพาออกมา โดยแสงที่ปล่อยออกมาจากเมฆก๊าซร้อนที่หนาแน่นนักวิจัยได้ตรวจพบความยาวคลื่นรังสีอินฟราเรดของฮีเลียมไฮไดรด์  ไอออนฮีเลียมไฮไดรด์ที่พบในเนบิวลา NGC 7027 เป็นการยืนยันว่าฮีเลียมไฮไดรด์ไอออนมีอยู่นอกห้องปฏิบัติการซึ่งหมายความว่าการจำลองเชิงทฤษฎีของเอกภพยุคแรกที่ผ่านนั้นมีความเป็นไปได้ในด้านของความถูกต้อง

6 ความคิดเห็น

Comments are closed.