สื่อการเรียนการสอน แบบหัดออกเสียง

 • สื่อการสอนภาษาแบบชนิดเรียนเป็นลำดับขั้น
  • เป็นสื่อที่ใช้เสียงของเจ้าของภาษา
  • สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องเป็นระดับ
  • มีรูปภาพที่ใช้สอนเป็นภาพที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • มีวีดีโอประกอบการเรียนการสอน
  • รองรับการเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดกรณีไม่เข้าใจ
  • สามารถเรียนโดยการฟังประโยคจากเจ้าของภาษาและทำการพูดตาม
  • มีการทดสอบด้วยการฟังประโยคแล้วจับคู่กับรูปภาพประกอบ
  • มีการสอนภาษาในรูปแบบ English UK และ English US
 • สื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับทักษะเฉพาะทาง
  • สื่อการสอนบรรจุในรูปแบบ ซีดี หรือ ดีวีดี หรือดีกว่า
  • เป็นสื่อที่เน้นด้านการสนทนาในชีวิตประจำวัน
  • โปรแกรมประกอบไปด้วยการเรียนด้านภาษาดังนี้
   • การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
    • การเรียนรู้ด้านประโยคการสนทนา
    • การเรียนรู้ด้านประโยคเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในการทำงาน
    • การเรียนรู้ด้านประโยคเกี่ยวกับการสมัคงาน
   • การเรียนรู้ด้านภาษาจีน
    • การเรียนรู้ด้านประโยคการสนทนา
    • การเรียนรู้ด้านประโยคเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในการทำงาน
   • การเรียนรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น
    • การเรียนรู้ด้านประโยคการสนทนา
    • การเรียนรู้ด้านประโยคเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในการทำงาน
   • โปรแกรมสามารถเลือกเนื้อหาที่จะเขาไปเรียนรู้ในแต่ละประโยคได้
   • โปรแกรมสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ทีละหลาย ๆ บทสนทนาตามความต้องการของผู้เรียนเป็นผู้กำหนดเอง
   • เสียงที่แสดงออกมาในการเรียนนั้นจะต้องเป็นเสียงที่เหมือนกับเจ้าของภาษา
   • ในแต่ละบทสนทนาที่เข้าเรียนจะต้องสั่งหยุด เล่น หรือ หยุดชั่วคราวได้
   • ในแต่ละบทสนทนาต้องมีตัวหนังสือที่แสดงวิธีอ่านเป็นภาษาของเจ้าของภาษาและภาษาอังกฤษ
   • ในแต่ละบทสนทนาต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยกำกับทุกประโยค
   • โปรแกรมจะต้องมีเมนูสำหรับเลือกเป็นเมนูแบบโต้ตอบของแต่ละประโยคและสามรถเลือกเพื่อกดฟังทั้งภาษาไทยและภาษาที่เรียนรู้
   • โปรแกรมจะต้องมี่มีเมนูประโยคเสริมให้เรียนรู้ในแต่ละบทสนทนา
   • โปรแกรมสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
   • โปรแกรมสามารถสั่งบันทึกเสียงของผู้เรียนเพื่อนำมาทดสอบการออกเสียงว่าสามารถเรียนได้เหมือนกับเจ้าของภาษาหรือไม่และสามารถบันทึกเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อในกรณีต้องการนำกลับมาเรียนรู้ก็สามารถเปิดขึ้นมาฟังได้อีก
  • ชุดหูฟัง เป็นชุดหูฟังที่สามารถปรับระดับเสียงได้ , ตัวหูมีฟองน้ำครอบ , มีไมโครโฟนในตัว

ราคาชุดละ 18000 บาท