โต๊ะคอมพร้อมเก้าอี้

  • ผลิตจากพาร์ติเกิ้ลบอร์ด
  • เป็นโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์พีซี
  • มีถาดวางคีบอร์ดสามารถเลื่อนเข้าออกได้
  • ในชุดจะต้องมีเก้าอี้ 1 ตัว

ราคา 7000 บาท