Featured

Featured posts

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

MOST COMMENTED

ทำความรู้จักกับ Arduino UNO WIFI : Arduino UNO ที่มีโมดูล ESP8266 WiFi ในตัว

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทางบริษัท Arduino SRL (arduino.org) ของฝั่งอิตาลี่ ได้ออกวางจำหน่ายบอร์ด Arduino UNO รุ่นใหม่ ที่ใช้ชื่อว่า Arduino UNO WiFi ในราคา 33.5 ยูโร โดยได้ทำการรวมชิป Wi-Fi ESP8266 เข้ากับบอร์ด Arduino UNO ทำให้บอร์ดมีความสามารถในการเชื่...

Vespa’s เปิดตัวหุ่นยนต์

HOT NEWS