Home Studio

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

MOST COMMENTED

สรุปภารกิจของมนุษย์บนดาวอังคารในปี 2033 เป็นไปไม่ได้

มีรายงานเกี่ยวกับคำปราศรัยรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เรื่องส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์อีกครั้งภายในปี 2567 ของ NASA โดยให้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคุ้มค่าและแผนการระยะยาวในการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารจะมีผลอย่างไร NASA ได้ติดต่อกับสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร...

HOT NEWS