Satellite2u

video

Satellite 2U EP300

https://www.youtube.com/watch?v=l_N9CbCiNqA&lc=
video

เทปรายการ Satellite2u 295

https://www.youtube.com/watch?v=K5Wh--cGqvw https://www.youtube.com/watch?v=c0A3WnsYcdw

MOST COMMENTED

มันง่ายแค่ไหนที่มือถือของคุณจะถูกแฮกโดยแฮกเกอร์หรือรัฐบาล

หลายๆคนคงรู้ว่าคอมพิวเตอร์สามารถมี Malware ได้ แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าบนมือถือก็มี Malware เช่นเดียวกัน Kevin Mitnick แฮกเกอร์ชื่อดัง ผู้เขียนหนังสือ "The Art of Invisibility" ได้อธิบายถึง 2 วิธีง่ายๆที่ใครบางคนสามารถใช้ในการแฮกมือถือของคุณ ไม่ว่าจากผู้ไม่หว...

HOT NEWS