Showroom

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

MOST COMMENTED

ค่าโดยสารรถแท็กซี่ระยะทางสั้นในโตเกียวปรับลดลง

ค่าโดยสารสำหรับการโดยสารรถแท็กซี่ระยะทางสั้น ๆ ใจกลางกรุงโตเกียวถูกลง โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มกราคมนี้ ค่าโดยสารของรถแท็กซี่ส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ 410 เยนหรือประมาณ 126 บาทสำหรับระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร ก่อนหน้านี้ ค่าโดยสารระยะทางเริ่มต้น 2 กิโล...

HOT NEWS